Mesleki Bilimler Dergisi

Son Sayı

7. Cilt 2. Sayı

 1. ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ KULLANILARAK DİSPERSE BLUE 79 VE REACTİVE YELLOW 160 BOYARMADDELERİNİN GİDERİM VERİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Ramazan Keyikoğlu ve diğerleri
 2. KIRSAL BÖLGELER İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ SABİT MIKNATISLI SENKRON ALTERNATÖR TASARIMI VE ANALİZİ
  Engin Hüner ve diğerleri
 3. FOTOVOLTAİK TERMAL SİSTEMLERİN YARARLI İŞ POTANSİYELİ
  Bekir Adem Çakmakçı ve diğerleri
 4. BİLİŞİM SİSTEMLERİNE YÖNELİK SİBER SALDIRILAR VE SİBER GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI
  Ebru Yeniman Yıldırım
 5. ENDÜSTRİYEL DEĞER TAŞIYAN SÜS BİTKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE PEYZAJDA KULLANIMLARI
  Hande Aslan
 6. REAKTİF SİLİS İÇEREN AGREGALARLA YAPILAN BETON VE HARÇLARDA METAKAOLİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
  Korkmaz Yıldırım ve diğerleri
 7. AKILLI TAŞITLAR VE KONTROL SİSTEMLERİ
  Hayrettin Gökozan ve Mehmet Taşta
 8. ALKALİ SİLİKA REAKSİYONUNA MARUZ BETONUN YAPISAL DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI
  Korkmaz Yıldırım
 9. VANDALİZMİN AZALTILMASINDA PEYZAJ TASARIM KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
  Hande Aslan
 10. GENÇ GİRİŞİMCİLER VE İKTİSADİ KALKINMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Aslı Karataş ve Gülay Örmeci Güney
 11. GENÇ YETİŞKİNLERİN BAKIŞIYLA OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR İÇİN AHŞAP OYUNCAKLAR
  İlker Usta
 12. KARBON FİBER (CFRP) İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LAMİNE AĞAÇ MALZEMENİN BAZI MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
  Cihan Cibo ve diğerleri
 13. MESLEK LİSESİ MUHASEBE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE MESLEK ALGISI
  Bülent Duman
 14. ISIL İŞLEM UYGULANAN VE VERNİKLENEN ODUNUN DOĞAL YAŞLANDIRMA İŞLEMİNDEN SONRA RENK KARARLILIĞININ BELİRLENMESİ
  Şaban Kart ve diğerleri
 15. TÜRKİYE’DE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI İÇİN MESLEKİ EĞİTİM VEREN KURULUŞLAR VE DURUMLARI
  Ali Özhan Akyüz ve diğerleri
 16. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN MEKAN TÜKETİMİNİN KORUMA VE KULLANMA DENGESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Gülay Örmeci Güney ve Aslı Karataş
 17. ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNESİ) GÜVENİLİRLİĞİ VE YAPILMASI GEREKENLER
  Zeliha Koca
 18. HERMETİK VE YOĞUŞMALI KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  Tarkan Koca ve Serhat Aksungur ve diğerleri
 19. FÜTÜRİZM AKIMI BAĞLAMINDA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİN GELECEĞİ
  Serhat Aksungur ve Tarkan Koca
 20. PİROKLASTİK KAYAÇLARIN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN AGREGA-KAYAÇ ÖZELLİKLERİ KULLANILARAK MODELLENMESİ
  Ahmet Teymen
 21. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİ İLE OKUTULAN TÜRK DİLİ DERSLERİNİN BAŞARI ORANLARININ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINDA KARŞILAŞTIRILMASI
  Murat Korkmaz ve diğerleri
 22. İNOVATİF GÜNEŞ ENERJİLİ PİŞİRİCİ TASARIM VE ANALİZİ
  Orhan Erden
 23. TEKSTİL BÖLÜMLERİNDE MESLEKİ EĞİTİM ALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ; UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
  Gülhan Pınarlık
 24. EĞİTİM KURUMLARINDAKİ AYDINLATMANIN ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE İNCELENMESİ
  Mehmet Kayakuş
 25. SOĞUTUCU AKIŞKANLARIN ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ ETKİNLİĞİNE ETKİLERİ
  Bayram Kılıç ve Emre Arabacı
 26. SOSYAL BİLİMLER ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA STAJIN FAYDALARININ VE ÖNEMİNİN ANKET YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ; UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Rıza Karave diğerleri
 27. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KADIN MÜDÜR TEMSİLİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Emine Balcıve diğerleri
 28. YÜZEYLERİ MODİFİYE EDİLMİŞ BOR ATIKLARININ POLİMER KOMPOZİTLERDE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Süleyman Akpınar ve Atilla Evcin
 29. YOL AYDINLATMASI TESİSATLARINDA KLASİK YÖNTEM İLE BİLGİSAYAR DESTEKLİ YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Yasin Bektaş ve diğerleri
 30. FEMİNİST ELEŞTİRİ VE NİNA BAYM’ IN DELİKADIN VE DİLLERİ ADLI ESERİNİN İNCELENMESİ
  Yazar Fikret Güven
 31. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Alper Cumhur ve Hami Ahıskalı
 32. UŞAK ÜNİVERSİTESİ BANAZ MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ UYGULAMA DERSLERİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ VE ANALİZİ
  Abdurrahman Karaman ve Ahmet E. Metin
 33. ARAZİ YÖNETİMİ KAPSAMINDA KORUMA ANLAYIŞI VE SİT ALANI MÜLKİYETİNDEKİ VERİ YETERSİZLİĞİ
  Ayhan Göktepe ve Lütfi Yalçın
 34. ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE POLİTİKALAR VE İŞ BİRLİKLERİ
  Beste Şimşekve diğerleri
 35. GLOBAL ENERJİ EĞİLİMLERİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Afşin Güngör ve diğerleri
 36. SİVAS İLİ’NDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYLERİ VE ÖNERİLERİ
  İlker Öztürk ve diğerleri
 37. ENERJİ NAKİL HATLARINDA ÇALIŞANLARIN YÜKSEKTE ÇALIŞMALARINDAN KAYNAKLI RİSKLERİN ANALİZİ
  Ramazan Kayabaşı
 38. MERMER SEKTÖRÜNÜN BUGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK ÖNERİLER
  Ramazan Hacımustafaoğlu ve Hakan Elçi
 39. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE UYUM ÇALİŞMALARİ TÜRKİYE AÇİSİNDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Burhan Davarcıoğlu ve Alpgiray Lelik
 40. AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK BORULARIN, TIG VE ORBİTAL KAYNAK İLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE KAYNAK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Adnan Akkurt ve Tuncay Şimşek
 41. 5. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMUNDAKİ BİLDİRİLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Ali Erbaşı ve Beyza Erer
 42. FLORA-FAUNA VE ENDEMİK TÜRLERİN EKOTURİZM ÜRÜNÜ OLARAK KULLANILMASI DATÇA YÖRESİ ÖRNEĞİ
  Alper Kurnaz ve Tarih Eren Babür